Pääosassa eläimet:

Me olemme niille kaikki kaikessa. Ne rakastavat meitä pyyteettömästi. Olkaamme niiden arvoisia ja kunnioittakaamme niitä eläiminä. Annetaan niille takaisin edes osan siitä, mitä me niiltä saamme.

Kommunikointi tapahtuu aina eläimen ehdoilla. Yhteydenotto tapahtuu korkeimman ja puhtaimman kautta.Tieto tulee aina intuitiivisesti. "Perinteisen keskustelun" lisäksi pyrin antamaan eläimille uusia ajatus- ja toimintamalleja sekä tasapainottamaan niiden energioita. Käytän hyväkseni saamiani oppeja Maiccu Kostiaisen Mestarit kurssilta sekä aiemminsaamaanin opastusta ja toimin vain kanavana energioille. Esille tulleet fyysiset vaivat pitää hoitaa joko eläinlääkärilla tai muilla perinteisillä hoidoilla.

Tällä hetkellä kommunikointi tapahtuu etänä. Laita sähkopostilla tiedot eläimestä ja kuva sekä kysymykset. Vastaukset lähetän paluupostina.