Kvanttihoito (Nordic Quantum Healing)

 

Kvanttihoito on uuden ajan energiahoito, joka perustuu värähtelytaajuuden kohottamiseen. Siinä aktivoidaan kehon omaa kykyä parantaa fyysisiä, psyykkisiä sekä emotionaalisia ongelmia. Hoidon alussa asiakas johdatetaan ns. nolla-tilaan,  joka on hyvin korkea värähtelyn tila.

Tässä tilassa voidaan mennä muuttamaan vanhoja haitallisia ajatusmalleja, sukumalleja tai poistamaan rajoittavia uskomuksia. Myös solumuistissa olevia traumaattisia kokemuksia voidaan poistaa.

Kvanttihoito tapahtuu ilman kosketusta. Asiakas on pitkällään hoitopöydällä (peiton alla) ja vaipuu rentoutuneeseen nolla- tilaan hoitajan avustuksella. Hoitaja ottaa esiin asiakkaan ongelman, pyytää asialle informatiota ja energiaa. Monesti hoidettava saa voimakkaita oivalluksia hoidon aikana ja/tai fyysisiä tuntemuksia.Tässä puhtaan tietoisuuden tilassa voi tapahtua isoja muutoksia hetkessä. Hoidon jälkeen hoidettava on rentoutunut ja usein myös helpottunut. Hoito voi kestää aktiivisen jakson jälkeen jopa monia päiviä.

Hoito voidaan tehdä myös kaukohoitona puhelimen välityksellä. Se on aivan yhtä tehokas hoito ja sen voi ottaa vastaan omassa rauhassa kotona.

Myös eläimiä voidaan hoitaa, koska ne ovat jo luonnostaan 0-tilassa.

Koulutus on tapahtunut Quatia, Carola Roseltin opissa. Suuri kiitos tästä mahtavasta hoitomuodosta!